Vedtægter/ordensregler

Generalforsamling

  • dagsordner
  • referater
  • regnskaber
  • budget

 juli 2010

 log ind som grundejer 

og se 

under nyheder

ref. fra 03.07.2010 
juli 2009 dagsorden formandens beretning referat regnskab/budget
juli 2008 dagsorden formandens beretning referat regnskab/budget
juli 2007 dagsorden formandens beretning referat regnskab/budget
juli 2006 minus fil formandens beretning minus fil regnskab/budget

Page: /generalforsamling/