Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Indkaldelse

Kære alle.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby Lørdag den 6. juli 2024 kl. 10.00 på Restaurant Munch, Tornby Strand.

Her kan I finde dagsorden/indkaldelse, regnskab 2023 og budget 2024/2025, forslag til nye vedtægter og ordensreglement samt en fuldmagt.

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til nye vedtægter. Det har vi gjort for at gøre vedtægterne mere overskuelige og i større overensstemmelse med vilkårene i dag. De nuværende vedtægter indeholder områder, der ikke længere er aktuelle, bl. a. om ekspeditionsgebyr ved ejerskifte (kap. 5, stk. 2) og indbetaling af vejbidrag (Kap 5 stk. 3 og 4).

Der gælder følgende i forbindelse med vedtægtsændringer:

Kapitel 10. Vedtægtsændringer.

Stk. 1 Ændring af vedtægterne sker på en ordinær generalforsamling. Halvdelen af foreningens stemmeberettigede skal være til stede, og 2/3 af de stemmeberettigede skal tiltræde forslaget.

Stk. 2 Hvis halvdelen af de stemmeberettigede ikke er til stede, men forslaget vedtaget med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, så kan bestyrelsen – inden 1 måned – forelægge forslaget for en ekstraordinær generalforsamling. Uanset det fremmødte antal stemmeberettigede kan den ekstraordinære generalforsamling med almindeligt flertal vedtage forslaget.

I tilfælde af at der bliver brug for en ekstraordinær generalforsamling, vil den blive afholdt lørdag den 27. juli kl. 15.00 på Hotel Strandlyst, Strandvejen 18.

Frokost efter generalforsamlingen.

I lighed med sidste år vil det også være muligt at deltage i en frokost umiddelbart efter generalforsamlingen (ca. Kl. 12) for egen regning.

Vi har aftalt med Restuarant Munch, at vi kan vælge mellem følgende retter:

  1. a) Stort stjerneskud
  2. b) Lille stjerneskud
  3. c) Sandwich med serranoskinke
  4. d) Sandwich med kylling

Deltagelse i frokosten kræver forhåndstilmelding senest søndag den 30. juni kl. 12 til Vagn Hansen, hansen.vagn@hotmail.com eller pr. sms til 20379134. Husk at give besked om, hvilken ret I vælger. Tilmeldingen er bindende.

Med venlig hilsen

Vagn Hansen (fdm.)