Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Bekæmpelse af hybenroser

På generalforsamlingen den 1. juli 2023 drøftede vi hvordan det vil være muligt at bekæmpe hybenroserne. det er den enkelte grudejer selv, der har opgaven på sin egen grund. Grundejerforeningen råder råder over de fredede arealer ud mod klitterne. Bestyrelsen vil se på mulighederne for ar bekæmpe hybenroserne på disse områder.

Her kan I finde yderligere oplysninger om hybenroser:

https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/hvad-kan-du-selv-goere-invasive-arter/bekaempelse-af-rynket-rose-uden-brug-af-pesticider/