Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Referat fa Hjørring Kommune om affaldsordning.

Referat fra møde med foreninger der repræsenterer sommerhuse i Hjørring Kommune den 11. juni 2021

Hjørring Kommune havde indkaldt de grundejerforeninger og vejlaug, som vi har kendskab til i sommerhusområdet, til et møde om den kommende sortering i sommerhusområderne.

Planerne ligger ikke fast og de enkelte foreninger og områder har mulighed for at få indflydelse på hvilken ordning man ønsker.

Sorteringen skal være gennemført senest 1. januar 2023.

Inden da skal der være en beslutningsproces i områderne og på det politiske niveau.

Hjørring Kommune har i øjeblikket to projekter kørende, som vil blive de muligheder der kan etableres i områderne.

Fælles affaldsø afprøves i Harerenden, dele af Lønstrup og en lille del af Nørlev.

Her samles Plast, metal, papir, glas, mad og restaffald i i alt 5 rum. Containerne er gravet ned.

Resultaterne er gode.

Udfordringerne er at finde en egnet plads, som hverken er for tæt på enkelte sommerhuse eller for langt for andre. For nærmere info se slides.

Containere placeret ved de enkelte sommerhusejere afprøves i Tversted

Her samles plast, metal, papir, mad og restaffald i 4 rum, placeret ved det enkelte sommerhus, glas indsamles i kuber. Løsningen kan også bruges som en fælles løsning, hvor flere sommerhusejere er fælles om de samme containere.

Projektet startede op i påske 2021.

Resultaterne er gode

Udfordringerne er at få adgangsforhold og veje i orden. For mere info se slides.

I Tversted afprøves også en anden tømningskalender, der forhåbentligt optimerer kørslen og passer til de behov der findes i sommerlandet.

Processen frem med sorteringen

Hjørring Kommune har lavet informationsmateriale om kravene til adgangsvejene ved individuelle løsninger, der bliver lavet materiale om adgangsforholdene ved sommerhuset og materiale om kravene til en nedgravet løsning.

Vi opfordrer foreningerne til at se på det og drøfte hvad der vil passe bedst ved dem.

Herefter er Hjørring Kommune parat til at komme på besøg i foreningen, hvor man kan se på forholdene. Aftale kan træffes ved at skrive til affalds@hjoerring.dk eller ringe til 7233 6760. Hvis der er konkrete spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Gitte Gehrt direkte på 7233 6762.

Vi håber, vi får en god proces og at det lykkes at komme i kontakt med alle.

Erfaringer fra projekterne

Både Lindy Ottosen fra Harerenden lindyottosen@hotmail.com  og Keld V Jakobsen fra Klitrosevejens vej og stilaug kjeld@2veien.dk vil gerne fortælle om deres erfaringer med deres respektive løsninger.

Økonomi

Der blev efterlyst noget mere konkret vedrørende økonomi:

De nedgravede affaldsøer – restaffald

Hjørring Kommune sørger for etablering af affaldsøerne.

Der er to forskellige tilslutningsmodeller, enten er den enkelte sommerhusejer tilsluttet og betaler et årligt gebyr til Hjørring Kommune ellers er det en forening der administrerer ordningen. Så betaler man efter hvor ofte restaffaldsrummet er tømt samt et fast årligt gebyr til afskrivning og drift.

Løsningerne på egen grund – restaffald

Der betales et variabelt beløb i forhold til hvor stort et restaffaldsrum man har og efter hvor ofte det bliver tømt.

Genbrugsrummene

Der betales et årligt gebyr, som i praksis vil blive opkrævet sammen med gebyret til genbrugspladserne og storskrald. Dette gebyr giver mulighed for at bruge ordningen efter behov uden merpris. Gebyret er i 2021 på 500 kr, som lægges oven i gebyret til genbrugspladser og storskrald.

Dette gebyr skal betales af alle husstande eller sommerhuse, som er med i ordningen.

Taksterne for sommerhuse og helårshuse er ens, for samme ydelser, så man kan finde alle priser i takstbladet som ligger på hjemmesiden. https://hjoerring.dk/Media/E/5/takster_affald_2021.pdf

Møde for sommerhusejere

Vi har i mellemtiden også afholdt møde for sommerhusejerne. Der var et godt fremmøde og stor spørgelyst. Mødet kan ses på hjemmesiden, hvor de viste slides, også bliver lagt op.

Opsamling af foreninger

Hjørring Kommune er i tvivl om, om vi må lave en liste med kontaktpersoner for grundejerforeningerne som vi kan lægge frit frem. Bo Svaneborg fra Vrenstedklit påtog sig at samle oplysningerne.

 

For referat

 

Anne Birgitte Gehrt