Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Problemkatalog Affaldsordning

Grundejerforeningens bestyrelse har sendt følgende spørgsmål til Team Affald:

Problemkatalog/spørgsmål til møde om renovation 18.10.21

1) Hvornår skal planerne for vores område ligge klar, dvs. hvornår skal ejerne have fundet
løsninger på evt. fælles opsamlingspladser og vendepladser? Hvornår skal de være gjort
klar? Er der en gruppevis/individuel godkendelsesprocedure?
I skal være klar i efteråret 2022. Det vil være den bedste løsning at godkende hele området samlet. Her tænker jeg at det er veje og vendepladser vi godkender. Det er op til de enkelte grundejere at sørge for adgangsforholdene ved de enkelte huse eller fælles
opsamlingspladser.

2) Der er ca. 120 parceller i vores område: Kan der etableres molokker i vores område, når der
ikke umiddelbart er grund til rådighed? Vil kommunen ekspropriere til formålet?
Kommunen vil ikke ekspropriere plads til affaldsløsninger. Vi har set eksempler på at
grundejerforeningen har aftalt en placering med ejer af et område, og betalt et engangsbeløb i omegnen af 12.000 Kr. Herefter stiller grundejerforeningen området til rådighed for at Hjørring Kommune kan etablere en nedgravet løsning.

3) Opsamlingspladser: Er det ’blot’ en plads, hvor et større antal af de to spande, der hører til
hvert hus, bare står samme sted eller er der tale om ’individuelle fællesløsninger’, dvs. en
slags mindre, overjordisk molok? Hvilke varianter findes der af dem: til 3, 5 og 7 huse?
Leverer Renovationen dem gratis?
Individuelle fællesløsninger er et antal beholdere som placeres ved tilgængelig vej.
Løsningen består af et antal beholdere som varierer alt efter hvor mange sommerhuse der er tilsluttet. Der vil være tale om et mindre antal end det samlede antal beholdere ved de enkelte huse. De huse som er tilsluttet fællesløsningen, etablerer fliser og afskærmning. Hjørring Kommune leverer beholderne.

4) Hvor ofte tømmes ’individuelle fællesløsninger’? Er der fælles vilkår (pris) for alle deltagere
i en fællesløsning?
Et af de huse som er tilsluttet løsningen, modtager opkrævningen og de afregner med de
øvrige husejere.

5) Hvad er løsningen, hvis der ikke kan opnås enighed om opsamlingspladser og vendepladser?
I givet fald vil der være nogle som ikke kan få afhentet deres affald.

6) Er der mulighed for at stå uden for ordningen og selv aflevere sit affald (også restaffald) på
genbrugspladsen (som man så betaler til)?
I yderste konsekvens kan den enkelte husejer få placeret beholderne på en genbrugsplads, dette er dog ikke en løsning jeg vil anbefale.