Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Godt nytår 2021

Nyt år

Udsendt mandag den 28. december 2020

Til medlemmerne:

Grundejerforeningen ser frem mod et nyt år. Bestyrelsen håber, at I får fornøjelse af husene og området også i 2021, selvom der sikkert et stykke tid frem vil være restriktioner for det sociale liv.

Som det fremgik af referatet af generalforsamlingen og vil kunne ses af opkrævningen for grundskyld her i januar, er det årlige kontingent hævet fra 400 kr. til 800 kr.

Vejene fik en midlertidig istandsættelse inden jul, men pga. vand kan hullerne kun udbedres midlertidigt. Trapperne ned over klitterne er taget op for vinteren.

I løbet af foråret opsættes der chikaner med bump i Ingeborg Klit og Strandklitten. Vi afprøver to forskellige modeller, en af gummi og en af stabilgrus. Træskiltene bliver renoveret, dvs. slebet og lakeret. Udkørslen fra Ingeborgvej vil blive rettet til og evt. bliver skiltene fornyet.

Hjørring Vandselskab planlægger at gennemføre den resterende kloakering i Fyrreklitten; det sker i ca. 3 uger mellem Påske og Kr. Himmelfartsdag, dvs. 6.4.-12.5.; vi har bedt om mere præcise oplysninger, men endnu ikke kunnet få dem. De berørte parceller får besked, så snart der foreligger nærmere. På hverdage kan kørselsadgangen blive begrænset.

Desuden planlægges kloakering i det yderste stykke af Strandklitten, dvs. det stykke der løber parallelt med kysten. Heller ikke her foreligger der p.t. nærmere oplysninger. Det eksisterende vejforløb svarer ikke til det matrikulerede, og derfor vil de berørte blive kontaktet direkte af Vandselskabet om det.

Udfordringen med evt. dræning af grunde med høj grundvandsstand er under fortsat sondering og vil blive taget op på generalforsamlingen, der er planlagt til 3.7. kl. 10 hos Munch.

Bestyrelsen ønsker alle godt nytår.

Venlig hilsen, Per Dahl (fmd.)