Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Kort Affaldssortering

I forbindelse med drøftelserne om den nye affaldsordning for sommerhuse, har Hjørring Kommune, Team Affald udarbejdet et kort over vores område. Her er angivet nogle af de problemfelter, der skal løses inden den nye ordning træder i kraft.

Kort GF 126 Tornby