Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Notat til møde om renovation 18.10.21 kl. 10-12 hos Munch.

Notat til møde om renovation 18.10.21 kl. 10-12 hos Munch.

Der serveres kaffe/the og kringle.

En del har allerede tilmeldt sig mødet, men det kan nås endnu. Senest fredag 15.10. kl. 12 skal man sende en sms eller mail til Per Dahl på 29903275, litpd@cc.au.dk.

I mødet deltager grundejerforeningens bestyrelse. Fra Team Renovation Hjørring deltager:

Teamleder Henrik Lykkegaard Jensen og Klaus Nielsen

Teamet medbringer nye, reviderede foldere m.v. (de hidtidige foldere kan ses på vores

hjemmeside)

Teamet har gennemkørt vores område, og I finder deres notat nederst i brevet.

Overordnet peger teamet på en ordning med 2-3 nedgravede fællesløsninger (molokker). Imidlertid er der ikke umiddelbart areal til molokker i vores område. Bortset fra vejene er al jord fordelt på private parceller, som så evt. skal være villige til at stille jord til rådighed.

Bliver der ikke tale om molokker peger teamet i opsummeringen på større udfordringer ved ca. 40 parceller. De øvrige ca. 80 parceller skal sikre standpladser og adgangsveje som beskrevet i de to foldere, der ligger på vores hjemmeside. I forhold til den nuværende ordning varsles det, at kravene vil blive forlangt nøje overholdt.

Ved de ca. 40 parceller skal der være til rådighed/etableres ca. 6 vendepladser og ca. 7 opsamlingspladser. Opsamlingspladser kan bestå i såkaldte ’individuelle fællesløsninger’, der fylder mindre end de individuelle løsninger tilsammen. De skal placeres et sted, som de involverede parceller skal aftale sig frem til. Renovationen er efter de foreløbige udmeldinger parat til gratis at levere beholdere til de individuelle fællesløsninger.

På mødet bliver der lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere løsninger. Det må forventes, at Renovationen ønsker forholdene i vores område afklaret inden for det kommende halve år, måske hurtigere. Kommunerne er (efter en forlænget frist) forpligtede på at kunne håndtere den nye affaldssortering pr. 1.1.2023, jf. den politiske aftale om en ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’, der blev vedtaget i juni 2020.

Hjørring Kommune er ved at udarbejde nye foldere om affaldssorteringen. Det forventes, at de nye foldere vil blive uddelt på mødet den 18. oktober. De foldere, vi har fået indtil nu, kan I finde på vores hjemmeside.

Den 28. juni 2021 blev der afholdt et on-line Borgermøde. I kan gense mødet ved at klikke på linket på vores hjemmeside. Det kræver dog I har adgang til Microsoft Teams.

Der vil blive udsendt et referat af mødet.

Venlig hilsen

Per Dahl (fmd.)

Grundejerforeningen 126

 

Notat fra Hjørring Kommune – Team affald.

Møde den 17/6 2021

Efter vores gennemgang af området, opsummerer vi nedenstående:

Ingeborg klit 23 – Etablering af vendeplads, samt opsamlingsplads for nr. 23, 25 og 27

Ingeborg Klit 24A – Etablering af vendeplads, samt opsamlingsplads for nr. 24A, 24B, 24C og 28

Ingeborghus vej – Vendeplads ved nr. 5 er formentligt ikke muligt. Alternativ opsamlingsplads ude ved Ingeborg Klit for nr. 3, 4 og 5.

Ingeborg Klit nr. 5 – Opsamlingspladsfor nr. 5, 7 og 9 ved postkasser.

Fyrreklitten 1B – Etablering af fælles opsamlingsplads for nr. 1B, 3 og 7 ved enden af stikvej.

Søndre Fyrklit – Der skal laves vendeplads ved nr. 10. (det vil være noget vanskeligt). Alternativt kunne der laves fælles opsamlingsplads for nr. 2, 4, 5, 7, 8, 9 og 10.

Rævestien – Etablering af vendeplads ved nr. 5 eller 9. Alternativt fælles opsamlingsplads for nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ved Strandklitten.

Nordre Strandklit – Etablering af vendeplads ved nr. 4. De andre huse skal sætte frem til vejen.

Strandklitten – Etablering af vendeplads mellem nr. 17 og 18. Etablering af fælles opsamlingsplads for nr. 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29 og 31.

Ud over ovenstående skal veje laves i henhold til den folder der er udarbejdet for sommerhusområderne.

De enkelte husejere skal lave standpladser og adgangsveje som beskrevet i folder om adgangsveje i sommerhusområderne.

I kunne måske overveje at finde mulig placering af 2 til 3 nedgravede fælles løsninger i området, i stedet for ovenstående, som vil blive noget omfattende.

Henrik Lykkegaard