Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Information om pumpestation

Til grundejerne i 126

Vi formidler hermed fra Frederik Voetmann Nielsen en information vedr. anlæg af pumpestation i forb. m. anlæg af offentlig kloak i Fyrreklitten. Bestyrelsen finder, at anliggendet har et principielt indhold og har derfor valgt at formidle udsendelse af informationen som en generel mail til grundejerne. Bestyrelsen (som Frederik Voetmann Nielsen er medlem af) har behandlet sagen, 9.3. 2021 anket over anlæg af den overjordiske pumpestation (se bilag 1), 16.3. 2021 modtaget kommunens svar, der fastholder den planlagte pumpestation (se bilag 2) og har – efter sondering af mulighederne for at ændre udfaldet – vedtaget ikke at klage. Klagefristen er 4 uger efter kommunens svar.

Hvis man vil deltage i det forløb, Frederik V.N. skitserer, skal den enkelte grundejer selv henvende sig direkte til ham.

Når der engang foreligger et resultat af et evt. klageforløb, kan vi tage det op i bestyrelsen og evt. skrive igen eller tage det med i forbindelse med generalforsamlingen. Men i øvrigt står Frederik V.N. for kommunikationen med dem, der melder sig.

Venlig hilsen, Per Dahl (fmd.)

 

Kære matrikel ejere i Grundejerforeningen 126 Tornby

I forbindelse med kloakering i de yderste klitrækker på Fyrreklitten planlægger Hjørring Vandselskab at anvende pumpestationer, som skulle være en nødvendighed for at en kloakering er mulig. Den valgte pumpestation er en meter høj og vil være synlig i omgivelserne, se vedhæftet billede af installationen. Der findes et alternativ (måske flere), hvor pumpestationen nedgraves og bliver plan med terræn. Nogle matrikelejere bliver berørt ved at pumpestationen placeres i havudsigtslinjen, andre ved at den kan ses fra et vindue eller terrassen og andre måske kun når turen går til stranden. Hjørring Vandselskab vil ikke installere en nedgravet pumpestation, da det giver ekstra vedligeholdelses omkostninger i form af en ekstra mand 2-4 antal timer hvert andet år til service.

Det er planen, at disse kloakpumpestationer skal installeres i grundejerforeningens yderste områder, hvor kloakeringen kræver det. Fyrreklitten er derfor præcedens for de kommende pumpestationer i området.

En skrivelse fra Grundejerforeningen og afgørelsen fra Hjørring Kommune er vedhæftet som bilag. En vurdering af sagen fra en kommunal ekspert er ligeledes vedhæftet, og giver en rigtig god formulering med sagens fakta. Min egen vurdering af sagen er, at jeg bliver berørt ved selve tanken om, at der skal opstilles kloakpumpestationer langs Tornbys kystlinje, bare fordi Hjørring Vandselskab ikke gennemtænker en løsning og efter min mening er ligeglad med naturen og de visuelle gener deres kloakpumpestationer vil skabe for de enkelte grundejere. Kloakpumpestationer og grundværdi er ikke noget, som rimer i mine ører.

Har du ingen interesse i udformningen kloakpumpestationer, ikke tror en klage kan omstøde afgørelsen eller syntes den nuværende løsning er acceptabel, så se blot bort fra denne skrivelse og jeg beklager ulejligheden samt rigtig god påske.

Jeg skriver til jer, da jeg som privat grundejer har tænkt mig at klage over afgørelsen, og gerne vil stå for eller deltage i en samlet klage fra de grundejere, der ikke er tilfreds med den nuværende løsningsmodel og afgørelse. En klage skal indgives senest d. 12.04.21. Jeg har i forbindelses med bestyrelsesarbejde i Aalborg tidligere været med til at indgive en klage over en afgørelse fra Aalborg kommune også om planlov, hvor afgørelsen blev omstødt. Ikke sagt at denne sag vil blive omstødt, men det kan lade sig gøre uden at sagen behøver gå i domstol. Det kræver juridisk assistance for at indgive en ordentlig klage. Jeg har allerede haft kontakt med flere advokatfirmaer og har fundet to kandidater til opgaven. Det ene er Hovmøller & Thorup, der i forvejen har flere sager med pumpestationer. De er ved at gennemgå afgørelsen fra kommunen, og har lovet at give et svar tirsdag d. 06.04.21. Problemet med denne sag er, at der er så kort tidsfrist indtil klagen skal afgives.

Derfor er jeg nødt til at spørge bredt hos de enkelte grundejere, inden jeg har noget konkret information fra Hovmøller & Thorup.

Jeg har skrevet til Nordjyske Medier og de syntes, om Hjørring Kommunes ide, med at der i teorien kan opstilles kloakpumpestationer på alle sommerhusveje i yderste klitrække. Tirsdag morgen laver jeg en opgørelse, om andre føler som jeg, og vil støtte denne klage. Derefter forestiller jeg mig, at en jurist gennemgår vores sag og indgiver en skriftlig klage via klageportalen. Det kommer selvfølgelig til at koste noget i advokatbistand, men er i den billige ende i forhold til en domstolsprøvelse, men det kan også blive nødvendig i sidste ende, hvis Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab mener det seriøst, og at de vil opsætte kloakpumpestationer i vores klitlandskab.

Jeg har brug for et skriftligt svar for, om du ønsker at bidrage økonomisk til sådan en klage. Jeg har udfyldt min egen deltagelse for eksemplets skyld:

Navn: Frederik Voetmann Nielsen

Adresse: Fyrreklitten 14

Mail: frederikvnielsen@gmail.com

Telefonnummer: 22623181

Maksimal bidrag til advokatbistand: kr. 5.000

Udgiften bliver selvfølgelig delt ligeligt mellem deltagerne, og det forsøges efter laveste fællesnævner, og billigst efter regning. Det vil sige, hvis regningen lyder på kr. 20.000 og 10 personer har ønsket at klage, så skal hver person betale kr. 2.000, selvom man har tilkendegivet et større beløb. Her er det så meget vigtigt at understrege, at værdien for en nedgravet pumpestation er meget individuelt. Den grund, hvor havudsigten bliver forstyrret af en kloakpumpestation har måske en direkte grundværdi forringelse, hvor jeg selv kun er træt af det udsynsmæssige ved, når turen går til stranden eller ishuset, og ideen om, at placere synlige kloakpumpestationer langs Tornbys kystlinje. Tilkendegivelse om bidrag under kr. 1.000 anses som individuel støtte.

Jeg er blevet oplyst, at det vil koste mellem 12.500 og 20.000 kr. at indgive sådan en klage fra Advokatfirmaet Jensen. Hovmøller og & Thorup vil give et prisoverslag på tirsdag, og er den virksomhed, som jeg mener vi skal have til at tale vores sag.

På tirsdag skriver jeg til dem, der ønsker at deltage og bidrage i en klage.

Rigtig god påske til alle.

Med Venlig Hilsen

Frederik Voetmann Nielsen