Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT

Ordensreglement for ”GRUNDEJERFORENINGEN 126” med henblik på at bevare områdets natur.

 1. Al form for kørsel i klitterne uden for vejene er forbudt.
 2. Højeste tilladte hastighed på vejene er 20 km/t.
 3. Parkering lang vejene er forbudt.
 4. Henstilling af cykler på privat område er forbudt. Cyklende badegæster bedes anbringe cykler helt nede ved klitfoden, så cyklerne ikke er til gene for andre.
 5. Gående henvises til at benytte de officielt afmærkede badestier, så generende færdsel tværs over grundene undgås, og klitternes vegetation bevares.
 6. Ridning er forbudt på områdets veje og i områdets klitter.
 7. Teltning og flerdages parkering af campingvogne/campere er ikke tilladt.
 8. Flagstænger må ikke opsættes på parcel eller hus. Paraboler skal placeres så lavt som muligt.
 9. Udendørs belysning på huse og carporte skal så vidt muligt holdes slukket. Udendørs belysning langs veje, stier og tilkørsler er ikke tilladt.
 10. Grundejere skal beskære træer og buske, så øvrige grundejeres udsyn ikke generes eller begrænses unødigt.
 11. Opsætning af synlige bænke på klittoppe er ikke tilladt.
 12. På grund af risiko for sandflugt er enhver form for gravning i klitterne forbudt.
 13. Ejere af huse med græstørv-tag har pligt til at vedligeholde dem.
 14. Af hensyn til beboere og vildtbestand skal hunde føres i snor.
 15. Ved udlejning eller udlån har ejeren pligt til at ophænge dette ordensreglement på et synligt sted.

 

      VORSCHRIFTEN

 1. Das Fahren in den Dünen mit Motorfahrzeugen ist nicht erlaubt.
 2. Die Höchstgeschwindigkeit auf den Fahrwegen des Gebietes ist 20 km/st.
 3. Das Parken von Autos auf den Fahrwegen ist nicht erlaubt.
 4. Radelnde Badegäste sollen ihre Fahrräder unten an den Dünen abstellen, ohne andere Badegäste zu belästigen.
 5. Badegäste sollen die mit ’Badesti’ angewiesenen Badepfadwege benutzen
 6. Pferdereiten ist im Gebiet nicht erlaubt.
 7. Dauercampen ist im Gebiet nicht erlaubt
 8. Das Graben in den Dünen ist wegen Sandtreibengefahr nicht erlaubt.
 9. Aus Rücksicht auf Bewohner und Wildbestand sind Hunde überall an der Leine zu führen.