Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Oversigt Ringbind 3

Oversigt vedr. ringbind 3: 2006-2018

Bindet omfatter materiale 2006-2018.

Under 2016 Hjørring kommunes spildevandsplan

Under 2018 50-års-jubilæumspublikationen, inkl. supplerende materiale

Materialet omfatter som regel møder i bestyrelsen og generalforsamlinger, inkl. beretninger og regnskab. Dertil kommer enkelt bilag m.v.

Under fane 15:

Vedtægter og ordensregler, revideret 2014, og vedtægter, revideret 2008

Under fane 16:

Materiale vedr. Hostmaster (aftale + opfølgning)

Materiale vedr. Nem-id

Under fane 17:

Materiale vedr. fartdæmpning og chikaner

Under fane 18:

Materiale vedr. dispensation til rebstigetrapper + tidl. påtale

Under fane 19:

Materiale vedr. erhvervsforsikring (Tryg)

Materiale vedr. bankaftale (Sparekassen Vendsyssl)

Under fane 20:

Klager og udredninger vedr. sti- og adgangsforhold